บริการจับคู่ซื้อขายบ้าน
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลล่าสุดฟรี !

เป็นสมาชิกแล้วได้อะไร

Auto Matching ระบบจับคู่อัตโนมัติ ส่งตรงข้อมูลใหม่ให้คุณทางอีเมล รวมถึงแจ้งเมื่อราคาเปลี่ยน
ได้รับข้อมูลที่ยังไม่มีบนอินเตอร์เน็ต
ชม Vitual Tour เสมือนเดินดูสถานที่จริง

ลงทะเบียนเงื่อนไข

อีเมลจาก สาขา อโศก ไทมส์ สแควร์ จะถูกส่งมาจากโดเมน [housedo.co.jp]
ดังนั้นหากคุณใช้ตัวกรองอีเมลขยะ โปรดทำการตั้งค่า
เพื่อให้คุณสามารถรับอีเมลจาก [housedo.co.jp] ได้

  1. 1.กรอกแบบสอบถาม
  2. 2.ตรวจสอบข้อมูล
  3. 3.เสร็จสิ้น

กรุณากรอกข้อมูลของคุณ

ตัวอย่าง สมชาย

ตัวอย่าง h-do@housedo.co.jp

ตั้งค่าข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ

ตัวเลือกลำดับที่หนึ่ง

ตัวเลือกลำดับที่สอง

ตัวเลือกลำดับที่สาม